Nejste přihlášený. Pro využití všech možností obchodu Vám doporučujeme se přihlásit. Naše kamenná prodejna dnes otevírá od 12:00 a zavírá v 14:00.
 • Ochranná známka společnosti Profiplants s.r.o.

   

    Zdroj: ÚPV-ČR
  (210) Číslo přihlášky: 548454
  (540) Reprodukce: Reprodukce
  (111) Číslo zápisu: 370220
  (511) Třídy výrobků a služeb: 1, 5, 9, 11, 31, 35, 41, 42, 44
  (531) Obrazové třídy: 5.5.21, 26.4.4, 26.4.22, 27.5.7, 29.1.3
  (220) Datum podání přihlášky: 06.06.2018 CZ
  (320)
  (330)
  Datum práva přednosti:
  Země priority:
  06.06.2018
  CZ
  (442) Datum zveřejnění přihlášky: 12.09.2018 CZ
  (151) Datum zápisu: 19.12.2018 CZ
  (730) Přihlašovatel/vlastník: Profiplants s.r.o., Jičínská 226/17, Praha 3, Žižkov, 13000, Česká republika
  (812) Země původu: Česká republika
  (740) Zástupce: JUDr. Martin Tonner, Balbínova 223/5, Praha 2, 12000, Česká republika
  (591)   Barevná
    Stav dokumentu: Platný dokument
    Druh: Kombinovaná
  (510) Seznam výrobků a služeb:
  CS (1) chemické látky pro použití v zemědělství a lesnictví, hnojiva a biologické přípravky pro použití v akvaristice; (5) veterinární přípravky pro veterinární účely, dezinfekční přípravky, přípravky na hubení škůdců, fungicidy a herbicidy; (9) analytické přístroje a nástroje pro měření (rozbory) vody v akváriích, zařízení na zpracování a vyhodnocování dat získaných při měření vody v akváriích, počítačové programy (software), vše spadající do této třídy; (11) zařízení na osvětlování, vytápění, filtraci akvárií a další zařízení spojená s akvaristikou v rámci této třídy; (31) krmiva pro akvarijní živočichy; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s vodními rostlinami a akvarijními živočichy, a to prostřednictvím katalogů nebo elektronických médií - např. internetových stránek); (41) pořádání vzdělávacích akcí a školení v oblasti akvaristiky, a to zejména se zaměřením na pěstování vodních rostlin, vodních živočichů a celkovou péči o akvárium; (42) výzkumná činnost související s akvaristikou a vyhodnocování výzkumné činnosti; (44) služby spojené s pěstováním vodních rostlin, chov akvarijních živočichů.

   

Bazar
Facebook